top of page

CONTACTEER ONS

9100 Sint-Niklaas

Maandag - Vrijdag

08:30 - 17:30

Zaterdag - Zondag

Gesloten

logo GreenSpeed

Bedankt voor uw bericht!

ALGEMENE VOORWAARDEN BETER SCHOON

Iedere wijziging in of aanvulling op deze overeenkomst dient, wil zij geldig zijn tussen partijen, schriftelijk te worden vastgelegd en door daartoe bevoegde personen te worden ondertekend. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onverbindend zijn of onverbindend worden, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst, afwijken van de niet verbindende bepalingen.

bottom of page