Contacteer ons


9170 De Klinge

  0487 99 46 60 
  03 256 74 71
 linda@beterschoon.be

Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:30

Zaterdag - Zondag Gesloten

logo GreenSpeed

Algemene voorwaarden Beter Schoon

Iedere wijziging in of aanvulling op deze overeenkomst dient, wil zij geldig zijn tussen partijen, schriftelijk te worden vastgelegd en door daartoe bevoegde personen te worden ondertekend. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onverbindend zijn of onverbindend worden, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst, afwijken van de niet verbindende bepalingen.